Om circhem

Våra cirkulära flöden bidrar till ett minskat fotavtryck både uppströms och nedströms i våra kunders värdekedjor. För framtidens generationer.

Bolaget grundades 2013 med syfte att på ett betydande sätt bidra till en hållbar utveckling för våra framtida generationer.

Grundarna och bolagets ledning har mångårig kunskap och erfarenhet från kemisk och petrokemisk industri.

Vi hämtar och omhändertar industriella flytande restprodukter vilket möjliggör återanvändning av lättflyktiga restblandningar, som annars skulle gå till förbränning.

Genom våra cirkulära flöden bidrar vi till minskad användning av fossila naturresurser, minskad klimatpåverkan samt ökad konkurrenskraft för våra kunder.

Våra processer är slutna för att undvika utsläpp till luft då lösningsmedel är lättflyktiga och påverkar klimatet negativt.

Genom vår noggranna produktionskontroll kan vi leverera kvalitetscertifierade produkter till industrin.

Våra cirkulära flöden bidrar till betydande miljöbesparingar, vilket skapar värde både nu och för framtida generationer.

Ledningen

Christina Hillforth
VD
Caroline Berntsson
Platschef Vargön

Styrelsen

Anders Wiger

Styrelseordförande

Johan Norell Bergendahl

Styrelseledamot

Patrik Sjöstrand

Styrelseledamot

Här finns vi

Administration

c/o Moore Stephens
Gärdesvägen 3
444 31 Stenungsund

hello@circhem.com
Produktion

Mälderistvägen 3
468 30 Vargön

Kontakta oss

Om du vill arbeta hos oss

Skicka din ansökan till:

Ansökan