Pressmeddelanden

CirChems unika anläggning för återvinning och rening av industrikemikalier invigd

Skrivet av
Christina Hillforth

Anläggningen, CirChems första, innebär såväl minskat klimatavtryck som sänkta kostnader för kunden. När anläggningen är i full drift kommer den att minska Sveriges utsläpp av CO2 med 10 000 ton per år.

  • Vår vision är att skapa en cirkulär kemi och därmed minska kundernas klimatavtryck. Vi siktar på att bli den ledande standarden i Europa med flera anläggningar, säger Christina Hillforth, vd på CirChem.

Den nya anläggningen är unik i sitt slag genom att den i en sluten process renar och återvinner lösningsmedelsblandningar, som idag förbränns. Detta är helt nytt och kommer att förändra synen på hur klimatsmart och hållbar process- och tillverkningsindustri ser ut i framtiden.

  • Vi har kundavtal på plats där anläggningen kommer tillgodose en renhetsgrad på 99 procent för återbruk, istället för förbränning och köpa nytt. Detta ger både kostnadsfördelar och en hållbar hantering för kunderna, säger Christina Hillforth.

Anläggningen består av tre huvuddelar, en mottagningsenhet där kontaminerade kemiska blandningar pumpas in, själva produktionsanläggningen för rening och separation samt en utlastningsdel där det renade materialet kan återanvändas i industriella process- och tillverkningsprocesser.

CirChems första kund är kemiteknikbolaget Designed Chemistry, vars vd Lars-Gunnar Algestrand är mycket nöjd med samarbetet:

  • För Designed Chemistry är partnerskapet med Circhem mycket värdefullt. Deras koncept med att erbjuda ett fullservice koncept kring leverans och återvinning av lösningsmedel passar oss ”som hand i handsken”. Designed Chemistrys verksamhet bygger i grund, liksom Circhems, på ett hållbarhetstänkande och vi ser framemot att kunna utveckla vårt samarbete ytterligare framöver.

Mer information lämnas av
Christina Hillforth, Vd CirChem, ch@circhem.com, 0709-577537

Caroline Berntsson, Platschef CirChem Vargön, cb@circhem.com, 0736-567426

Om CirChem

Bolaget grundades 2013 med syfte att bidra till en hållbar utveckling för våra framtida generationer. Affärsidén är att hämta och återvinna restprodukter, lösningsmedelsblandningar, för återvinning som annars skulle gå till förbränning. Processerna är slutna för att undvika utsläpp till luft då lösningsmedel är lättflyktiga med en negativ klimatpåverkan.

www.circhem.com

Med på bifogade bilder:

Circhem inviger i Vargön tillsammans med Näringsministern

Klipper bandet:
Ibrahim Baylan, Näringsminister

Christina Hillforth, Vd CirChem

Bakre raden från vänster:
Patrik Sjöstrand, Almi Invest, Styrelseledamot CirChem

Benny Augustsson, Kommunalråd Vänersborg, kommunstyrelsens ordf.

Caroline Berntsson, Platschef CirChem Vargön

Mathias Lorensson, FAS Elektriska AB

Nyheter